Công ty TNHH Thai Invest International trở thành cổ đông lớn của HAR từ ngày 18/10/2018

 
 
Công ty TNHH Thai Invest International trở thành cổ đông lớn của HAR từ ngày 18/10/2018
 
 
---- ***----
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lĩnh vực hoạt động

Địa chỉ


Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến nghé, Quận 1, TPHCM
ĐT:  (+84.8) 6275 4816 - Fax: (+84.8) 3822 6826
Email: info@adtdgroup.com - www.adtdgroup.com