adtd2.jpg

Tin mới nhất

Thông báo thay đổi nhân sự- Người phụ trách quản trị công ty Thông báo thay đổi nhân sự- Người phụ  trách quản trị công ty 2023-09-28 -     Thông báo thay đổi nhân sự- Người phụ  trách quản trị cô...
Báo cáo thường niên năm 2022 Báo cáo thường niên năm 2022 2023-04-21 -     Báo cáo thường niên năm 2023 ---- ***----     ...
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 Báo cáo tài chính  quý 1 năm 2023 2023-04-21 -     Báo cáo tài chính  quý 1 năm 2023 ---- ***----  ...
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 Báo cáo tài chính  quý 4 năm 2022 2023-01-21 -     Báo cáo tài chính  quý 4 năm 2022 ---- ***----  ...
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 Báo cáo tài chính  quý 3 năm 2022 2022-10-20 -     Báo cáo tài chính hợp nhất  quý 3 năm 2022 ---- ***----...
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022 Báo cáo tài chính hợp nhất  quý 3 năm 2022 2022-10-20 -     Báo cáo tài chính hợp nhất  quý 3 năm 2022 ---- ***----...
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15 ngày 04 tháng 10 năm 2022 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15 ngày 04 tháng 10 năm 2022 2022-10-06 -     Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15 ngày 04 tháng 10 năm 2...

Thông báo

 
 
 
 

Lĩnh vực hoạt động

Địa chỉ


Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến nghé, Quận 1, TPHCM
ĐT:  (+84.8) 6275 4816 - Fax: (+84.8) 3822 6826
Email: info@adtdgroup.com - www.adtdgroup.com